top of page

I am an artist living in Wales.  

I started my working life as a stage designer and muralist.  By strange twists of fate I ended up running a theatre company in Cardiff.  But in 2020 I picked up my paintbrush again and started painting and selling my work.   

I work in acrylics and mixed media on canvas but I also paint murals on any surface that will take paint.  My work tends to be bold, playful, full of colour and, often very large.

I regularly work to commission and love a good painting challenge.

If you have an inquiry or would like to discuss a commission please contact me

Cymru ydi fy nghartref fel artist.

Dechreuais fy ngyrfa yn cynllunio ar gyfer y theatr ac fel peintiwr murluniau.   Yn ddiweddarach roedd yn bleser llywio cwmni theatr yng Nghaerdydd.  Ond yn 2020 ail-gydiais yn y brwsh paentio a dechrau gwerthu fy ngwaith.

Rwy’n hoff o ddefnyddio paent acrylig a chyfryngau cymysg ar ganfas ond yn hapus iawn i baentio murluniau ar unrhyw wyneb neu wal sydd yn derbyn paent.  Beiddgar, chwareus a lliwgar fyddai’r geiriau i ddisgrifio fy ngwaith sydd yn gallu bod, ar adegau, ar raddfa eang iawn. 

Byddaf yn derbyn comisiynau ac yn hoffi sialens neu her arbennig.

Os hoffech drafod neu holi am gomisiwn cysylltwch gyda mi 

bottom of page